Ben opties voor LDAP-kubernetes auth gaan verkennen en had gelijk hobbel: publieke cloud providers (waaronder DO) hebben OIDC plugin van API server uit staan, en laten aanpassing van API server niet toe. Zou dus geen LDAP auth betekenen.