Kiosk

Samenvatting:

 • Redelijk kant-en-klaar
 • maar wel met veel non-standaard k8s objecten
 • geen mogelijkheid voor een Tenant om 1 app in meerdere namespaces te zetten.
 • Geen verschillende CRD’s per Tenant.
 • Wel Resource limitting van het totaal van een Account zn Spaces.

Nodige aanpassingen:

 • meeste elementen lijken wel compleet of compleet te maken (rechten goed instellen e.d.)
 • user bootstrap issue: moet manier vinden om je, bij je eerste inloggen, Account voor je aan te maken en je daar aan te koppelen anders kan je niks :-P.
 • users authenticatie (dex etc.)
 • namespaces automatisch afsluiten/hibernaten als Account afgesloten wordt of inactief is.
 • op Digital Ocean hebben alle k8s users blijkbaar standaard cluster-admin rechten :-P, dus moet service accounts maken of anderszins rechten beperken
 • admin-UI

Conclusie

Valide optie